ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแห…
ดูเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม