ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำ…
ดูเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม