ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัยขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน กำหนดเลือกตั้ง ในว…
ดูเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม