กองช่าง ออกปฏิบัติการซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้แก่ประชาชน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กองช่างออกปฏิบัติงานซ่อมแซมโคมไฟสาธา่รณะ ให้แก่ประชาชน เพื่อความปลิดภัยในการเดินทาง ณ บ้านปาง หมู่ 1 บ้านห้วยบง หมู่ 3 และบ้านใหม่สวรรค์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง