กองช่าง ออกปฏิบัติการตัดกิ่งให้กับประชาชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองช่าง ออกปฏิบัติการตัดกิ่งไม้ให้กับประชาชน บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง