กองช่าง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมโคมไฟสาธา่รณะ ให้แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  กองช่าง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมโคมไฟสาธา่รณะ ให้แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางณ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: กองช่าง