กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่แจกเบียผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 องสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่แจกเบียผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ทุกหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม