กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบทรายอะเบทให้กับโรงเรียนทั้ง 4โรงเรียน ในตำบลศรีวิชัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบทรายอะเบทให้กับโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ในตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม