การกรอกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กรอกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

SOC006_CultureReport

Categories: กองการศึกษา,ข่าวประชาสัมพันธ์