การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดสร้างวัสดุมงคล สำหรับตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้ากองกองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์