การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม