การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง รวม 6 จุดบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม