การดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาขวางบนถนน บนทางสัญจร บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาขวางบนถนน บนทางสัญจร ณ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม