การดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนทางหลวงหมายเลข 106

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ หมวดทางหลวงศรีวิชัย ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนน เนื่องจากเกิดพายุฝน ลูกเห็บ และลมพัดแรง ทำให้ต้นไม้หักโค้นล้มทับถนนทางหลวงหมายเลข 106 พื้นที่บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 และบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด