การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้ปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้ปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย อาทิ การตีเส้นชะลอความเร็วของรถก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางข้ามให้มีความชัดเจน ทั้งเส้นทางข้ามและข้อความบนพื้นทาง จัดทำป้ายเตือนและสัญลักษณ์และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนมองเห็นได้ชัดเจน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด