การดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลศรีวิชัย อสม.ตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ 72 และบ้านเลขที่ 209 บ้านแม่ป้อกหมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้จังหวัดลำพูน รวมทั้งได้ดำเนินการออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 14 วัน และได้เน้นย้ำให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป

 

 

 

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม