การตัดกิ่งไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ตัดกิ่งไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด