การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมชลประทาน ในการมาเยือนพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจะก่า หมู่ที่3บ้านแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้กระทรวงเกษตรได้รับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรของกลุ่มต่างๆในตำบลแม่ลานและในพื้นที่อำเภอลี้ เพื่อนำไปแจ้งแก่รัฐบาลให้รับทราบต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด