การทำบุญทอดกฐินวัดบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 และวัดห้วยน้ำดั้น หมู่ที่ 6

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 และวัดห้วยน้ำดั้น หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม