การทำบุญทอดกฐินวัดบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 วัดบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 และวัดบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 วัดบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 และวัดบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม