การประชุมการจัดทำแผนชุมชน และการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอลี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมประชุมการจัดทำแผนชุมชน และการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด