การประชุมคณะกรรมการน้ำตำบลศรีวิชัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประชุมคณะกรรมการน้ำตำบลศรีวิชัย จำนวน 13 หมู่บ้านในตำบลศรีวิชัย เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขระบบประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม