การประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม