การประชุมคณะกรรมการเหมืองฝายตำบลศรีวิชัย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประชุมคณะกรรมการเหมืองฝายตำบลศรีวิชัย เพื่อรับฟังปัญหา การให้ความช่วยเหลือ การบริหารจัดการน้ำ และการดำเนินการของเหมืองฝาย ประกอบด้วย เหมืองฝายห้วยบง เหมืองฝายสบจ๋อง เหมืองฝายศรีวิชัย และเหมืองฝายโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด