การประชุมหารือประเด็นโครงการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานดงพระเจ้าตากหงาย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5

วันที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมประชุมหารือประเด็นโครงการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานดงพระเจ้าตากหงาย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม