การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพื้นที่การเกษตรผาหมื่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายสีคำ พ่อแจ้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย ตำบลแม่ตืน ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพื้นที่การเกษตรผาหมื่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด