การประชุมเพื่อหารือเรื่องการเปิดเรียนรูปเเบบ on-site

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหารือเรื่องการเปิดเรียนรูปเเบบ on-site ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม