การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2565

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการโครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2565 โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด