การมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ผู้พิการติดเตียง เพื่อสร้างเพิงที่พักบริเวณหน้าบ้าน บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วประเทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ผู้พิการติดเตียง เพื่อสร้างเพิงที่พักบริเวณหน้าบ้าน จำนวน 55 แผ่น ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด