การมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้นำกระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนรวม จำนวน 4 หลังคาเรือน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล