การมอบบ้านให้ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดยท่านนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ  ได้ดำเนินการมอบบ้านให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ได้แก่หมู่ที่ 6 บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 7 บ้านแม่จ๋อง และหมู่ที่ 9 บ้านศรีบุญเรือง  รวมจำนวน 3 ราย ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม