การมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวศูนย์พักคอย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัว ณ ศูนย์พักคอย (วัดพระบาทห้วยต้ม และ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม