การมอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน และที่นอนลม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง มอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน และที่นอนลม เพื่อป้องกันแผลกดทับ ตาม “โครงการกองทุนขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม