การมอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วประเทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย มอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ตาม “โครงการกองทุนขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง” ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม