การมอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายสมนึก แก้วประเทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ ร่วมกับกับ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก มอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน ตาม “โครงการกองทุนขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม