การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์ พรมยืน พร้อมด้วย บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่ป๊อก รพ.สต.บ้านปาง อสม.ตำบลศรีวิชัย และประชาชนตำบลศรีวิชัย ร่วมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตลอดจนแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม