การร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ เนตรผาบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Line ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม