การร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “ร่มศรีวิชัย” และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านปาง

วันที่ 8 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “ร่มศรีวิชัย” และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จ้างบุคลากรมาช่วยสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านปาง หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด