การร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายนางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่แผนงานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงพร้อมทั้งต้อนรับ พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฝางบริวาร ณ บ้านห้วยฝาง ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด