การลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 และบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม