การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และกันเขตกักตัว ของผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง(สีแดง) บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6

วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และกันเขตกักตัว ของผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม