การลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 12

วันที่ 11 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อปพร.ตำบลศรีวิชัยได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เพื่อรายงานข้อมูลความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล