การลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 12

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อปพร.ตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด