การลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถินนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยมอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม