การลงพื้นที่ให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการตลาดนัด (วันเสาร์) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่ป๊อก กำนันตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 และประธาน อสม. หมู่ที่ 11 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดนัด (วันเสาร์)  พร้อมทั้งร่วมวางแผนและรับฟังความคิดเห็น เพื่อประสานการดำเนินการร่วมกัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 40/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สำหรับตลาด ตลาดนัด และถนนคนเดินในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม