การศึกษาการบริหารการจัดการตลาดในชุมชนตลาดทุ่งฟ้าบด

วันที่ 22 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้เดินทางไปศึกษาการบริหารการจัดการตลาดในชุมชน ณ ตลาดทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม