การออกให้บริการรับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลลี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (EMS) เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกให้บริการรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคความดันโลหิตสูง จาก รพ.สต.บ้านแม่ป้อก เพื่อนำส่งโรงพยาบาลลี้

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด