การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นปประจำทุกวันจันทร์ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์