การเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 15 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายกเทศมนตรี นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล