การแจกจ่ายน้ำให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ณ บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย แจกจ่ายน้ำให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ณ บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 หลังคาเรือน ปริมาณ 15,500 ลิตร

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล