การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 ปฏิบัติงานให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ศูนย์บริการประชาชน “ทุกเรื่อง ทุกปัญหา ต้องได้รับการดูแล”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์