การให้บริการส่งน้ำอุปโภคและบริโภค ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้บริการส่งน้ำอุปโภคและบริโภค ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณ 6,000 ลิตร

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด